İlim hayatdır. Cehâlet - bilgisizlik ise ölümdür. Sıddik, müşterek ilmin öğrenimini tamamladıkdan sonra hâs ilmi öğrenmeğe sevkedilir. Hâs ilim; kalblerin, özlerin ve sırların ilmidir. Bu ilimde de yer tutduğu ve onu da rúhuna nakşetdiği zaman, artık Allah'in dininin sultanı olur. Öyle ki, kendisini sultan ta'yin eden zâtın izniyle emreder nehyeder, verir, meneder. Halk arasinda sultan olur. Aziz ve Celil olan Allah'ın emri ile emreder. Nehyinden dolayı nehyeder. Onlardan aldığını Allah'ın emri ile alır. Verdiğini yine Allah'ın emri ile verir. Böylece, hükmen onlarla birlikde bulunur. İlmen ve gerçekde ise, Aziz ve Celil olan Allah ile beraberdir..
Hüküm , kapının başında kapı bekçisidir . İlim ise evin içidir . Hüküm umûmidir , herkese şâmildir . İlim ise hususidir .