Yolculuklar geride bırakmak için var. Ama kafamın içi de benimle geliyor. Geriye bir şey kalmıyor.
M. Fatih Kutlubay
Sayfa 37 - Ketebe Yayınları