Hani ne zamandır tanıdığınızı bilmediğiniz insanlar olur ya. Ne zaman hayatınıza girmiş bilmezsiniz. Hep olmuşturlar.
M. Fatih Kutlubay
Sayfa 45 - Ketebe Yayınları