Büyükleri ilgilendiren düşünce, kavram ve ideolojileri, henüz kendi seçimini yapamayan çocuğa aşılamaya çalışmak yanlıştır.

(Göknil, 1994a: 142).