.. canlı, zinde kalabilmemizin tek yolu ve gerçek filozoflar olabilmemizin tek yolu,
içimizdeki çocuğun ölmesine asla izin vermememizdir.
Toplum bize bu çocuğu öldürmemiz için baskı yapar ama direnmemiz gerek; çünkü içimizdeki çocuğu öldürdüğümüz zaman kendimizi de öldürürüz.