Ne bulunduğu yeri fark edebiliyor, ne gittiği yolun sonunu görebiliyordu...
Nabizade Nazım
Sayfa 50 - Sıradışı Yayıncılık