Bireyin en fazla ergenlik mertebesine yükselebildiği bir coğrafyada; marjinallik, bir gösteriş unsurundan başka ne olabilir ki?
Şule Öncü
Sayfa 38 - Sel Yayıncılık