Bize mevcut ahlakın "doğa-karşıtı" olduğunu söyleyen, "doğaya dönüş"ten dem vuran ve "en tuhaf ve en ciddi sorunları içinde bile hayatı olumlama"yı tavsiye eden Nietzsche'dir.