Bir toplum saydamlıktan uzaklaştıkça oligarşi demokrasinin üstüne çöreklenip gri,kanunsuz şirketler yönetim sisteminin birer parçası haline geliyor.