40 yıllık bir miskinlik devri liderlerin kriz anında hazırlıksız ve bilgisiz olmaları sonucunu doğurdu, şimdi bir süredir çıraklık dönemlerini yaşıyorlar.