168 syf.
·
1 günde
·
7/10 puan
Tuncer Baykara hoca Selçuklu sosyo-kültürel tarihi alanında çok yetkin bir isimdir. Bu alanda pek çok eser bırakmıştır. Yazmış olduğu bu eserde de Konya özelinde Selcuklu zamanında sosyal ve kültürel hayatın nasıl olduğu, şehrin fiziksel yapısı, kurumları, yöneticileri, halkın etnik yapısı, ticaret vb. pek çok alanına değinmiş. Kitabın girişinde verilen kaynak değerlendirmesi dönemle uğraşan tarih öğrencilerinin dikkatle okuması gereken bir yer. Yazının dili ağır değil, rahat bir okuma imkanı sunuyor. Kitapla ilgili yapabileceğim tek eleştiri, hocanın kitabın planını her ne kadar kurmuş olsa da bazı yerlerde ona bağlı kalamayıp dağınık bir anlatı uygulaması. Bu durum da ister istemez hocanın bazı yerlerde tekrarlara düşmesine sebep olmuş. Nihayetinde dönemin tarihi ile ilgilenen kişiler ve kendi memleketlerinin tarihini merak eden Konyalıların okumasını tavsiye ettiğim bir eser.
kamera
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
5
Beğeni
kamera
;