İşkence altında konuşmamayı başarabilecek miydim? Örgütün tamamen çökmesine, yüzlerce yoldaşın yakalanmasına yol açacak onlarca adresi kendimde tutabilecek miydim? O güne dek hayatta çok değerli bir ortağım olarak gördüğüm hafızam, birdenbire düşmanım kesilmişti.