Türk hikayecilerinin en başında Sait Faik'le Sabahattin Ali'nin yerleri henüz aşılamadı. Sabahattin'i otuz yıl önce yitirdik. En olgun ve sanat yaşamının en verimli döne­mini kaybettirenler böylece yalnız Sabahattin'i öldürtmekle kalmadılar, dünya literatürüne geçecek yeni yapıtları da katletmiş ve sonuçta vatana ihanetin yeni bir örneğini verimiş ol­dular.
.
Ölümünden sonra da yaşayabilen sayılı in­ san arasına katılabilme·k gerçek mutluluktur ve Sabahattin bunlardan biridir.