Vakti öldürmek hayatı öldürmektir. Uzun vakitlerini tavla, satranç, boş oyunlar ve lüzumsuz eğlencelerle harcamak meşru değildir.

Eflatun, talebelerinden birini kumar oynarken yakalayınca şiddetle azarlamış. Talebesi az bir parayı oynadığını söyleyince Eflatun cevap vermiş; "ben seni kaybettiğin para için değil, kaybettiğin zaman için azarlıyorum."