Anter kısa önsözünde şöyle diyor;" Doğu'da 'Kara Yaralar' çoktur.
Örneğin trahoma, verem, cüzam ve bütün bu hastalıkların anası olan fakirlik ve cehalet gibi..."
Musa Anter
Sayfa 8 - Aram