Jîna me giş di nav vê qirej û jarîtiye de buhurî. Û tewer bi ser de jî ew zilma axa û began ..

(Hayatımız bu pislik ve fukaralık içinde geçti. Bey ve ağaların zulmü de cabası)