İnsanlar, büyük adamlar olsun, ötekiler olsun, her zaman hep kendi çıkarlarına göre en uygun olanı yaptıktan sonra, bütün bu savaşların ne anlamı var?
B. Traven
Sayfa 226