Eğer uygun bir şekilde ele alınacak olursa çatışmaların yaşanması ilişkileri daha da güçlendirebilir ; grubun ve örgütün amacını ve misyonunu tekrar değerlendirmesine ve netleştirmesine yardımcı olabilir, ayrıca adaletsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi için sosyal bir değişimin gerçekleştirilmesine neden olabilir.