Merakla yaşlı kadına, “Buçocukları kenar mahallelerden kurtarıp başarılı birer yetişkin olma​larını sağlamak için kullandığı sihirli formülün ne olduğunu” sordu.
Yaşlı öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi: “Çok basit” dedi,
“Ben o çocukları çok sevdim.”