Iki şey var ki, iş gören insanı işe yaramaz hale getirir. Bunlar üzerinde duralım.
-nedir bu iki şey?
-zenginlik, yoksulluk.
Platon
Sayfa 117