Çeşit çeşit içkiler olduğuna göre, çeşit çeşit de susuzluklar var demektir, değil mi? Oysa tek başına susuzlugu ele alırsak, bu az ya da çok, iyi ya da kötü, kısaca belli bir içkiye susamak degildir. Onun aradığı yalnız icilecek şeydir.
Platon
Sayfa 140