Yaşadığınız her anı, bilhassa gençlikte yaşadığınız her anı iyi kullanmaya mecbursunuz; çünkü gençlik hayatın sonraki devreleri için bir hazırlanma çağından başka bir şey değildir.