Mutedil dalgalı bir ömrün
Neresindedir eylül

Bunca mevsim içinden
Bize yine kış kaldı
Uzak iklimlere göç etmiş
Kimsesiz bir kuş kaldı

Geçmişten gelecekten sensizlikten
Bize yalnız hüzün
Yine bana düş kaldı
Dudağımda bir yarım,
Bir öksüz gülüş kaldı.

Alaaddin Külcüoğlu