"Allah'ın veli kullarını sev.
Onların gönlüne girmeye çalış.
Çünkü Allah, her gün o âriflerin kalplerine
360 defa nazar eder.
Bu nazarlar esnasında seni orada bulsun!"

Bâyezid-i Bistâmi Hazretleri (k.s)