—İnsan kendisini topyekûn zikre verse,
Beş altı günde öyle bir mertebeye erişir ki, halkın çağrıştığı ve birbiriyle didiştiği
Hep zikir görünür. Kendi konuştukları da..