Zorbalık eden diktatörCe davranan ağzı bozuk ve meydan okuyan türden bir otorite uygulamaktan zevk alan yöneticiler liderlik rollerinde daha az etkindirler