Hukuk felsefesinin temel teori ve uygulama açısından yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, en önemli ve belki de biricik işlev, meşruluk sorununun çözümüne dayanak oluşturacak ölçütlerin ortaya konabilmesidir.