"Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz.
(Bakara/156) ayeti bir insan tanıma
bir insan bilimi felsefesidir."