Sevilmek çocuklar için yeterli değildir;sevildikleri gerçeğinin ne yaparlarsa yapsınlar değişmeyeceğini bilmeye de gereksinim duyarlar.