Nörobilim uzmanı Prof. Dr. Ann Kelley'e göre Esas suçlu gerçekten hazir gidalardır. Özelikle bu tür yiyeceklerin sonucunda meydana gelen davranıs değişiklikleri ve bozukluklar, obezite dahil bağımlılığa benzeyen beyin degişimlerinin sorumlusudurlar." Öyle ki çocuklar gidalarin market raflarında yetiştiğini zannetmektedir.