Hafız şöyle der:

"Ezeli bölüşümü, bizim yokluğumuzda
yaptılar diye
Birazcık rızaya uygun değilse kendini paralama"