Şans eseri, 1430'ların ikinci yarısından itibaren bazı Osmanlı tüccarlarının Osmanlı toprakları dışında faaliyetleri hakkında çok daha dolaysız ve kesin bilgiler bulunmaktadır. 1436 ile 1440 arası Istanbul'da ikamet eden Venedikli tüccar Giacomo Badoer'in muhasebe defteri, farklı etnik kökenlerden Avrupalılarla, Bizanslı, Osmanlı ve Memlûk Sultanlığından gelme tüccarlar arasında sıkı ticari ilişkiler olduğunu gözler önüne seriyor.