163 syf.
Bir insana bir insana elbet yeterdi. Yetmedi ama yetiremedi kendini. Yetmeliydi halbuki ne eksik vardı ne eksik ettik sorarım şimdi karalar bağlayıp.