Tarihin her anında, ressamlar, mimarlar, heykelciler vb., büyük örnekleri kabul ya da inkar ederek sanatlarının geleceğini tayin ederler. Biçimlerin evrimi ve toplumun gelişmeleri her an birbirini koşullandırır; hem de önceden tahmin edilemez biçimde, zira tesadüf, derin sebeplerin oyununu bozar. Böylelikle kimi olanaklar çiçek verirken kimileri de solar gider. Hepsi zamanın terazilerinde tartılır, sonra da ya reddedilir ya benimsenir.