Garip bir çocuktu. Birdenbire kederlenirdi. En çok üzüldüğü şey kendisine ehemmiyet verilmediğini sezmesi idi. En alelade şeylerden bile bütün dünyaya küskün bir hal alırdı. Sonra en küçük bir müşfik söze kahramanlıklar göstermek isterdi . En çekindiği şey, kavga idi. Birden sararırdı, kekemeleşir, yüzü karmakarışık olurdu.
...
Fakat hakiki bir insan ve çocuk karşısında derhal değişir, daima aşağıdan alırdı.