“İnsan ancak her hususuna akıl erdirebildiği şeyleri söylemeliydi.”
Sabahattin Ali
Sayfa 69 - Yapı Kredi Yayınları