Tasavvuf egitiminin birinci basamaginda "incitmemeyi",ikinci basamaginda "incinmemeyi"öğretirler.Psikiyatristlere bilinçli incitenler pek gelmediği gibi,biz insanlara daha çok incinmemeyi öğretiyoruz.