Salon gözyaşlarına boğulmuş !
Kahkahadan değil, acıdan !
Toplumsal acıdan !
Jenerik bitmiş yerinden kalkan yok !
Tuhaf Dergi
Sayfa 16 - Yüksel Aksu