"Buyurun," deniyor size,
"buyurun, oturun," deniyor size,
"konuşup anlaşalım.
"Yoktur sözle çözülmeyecek düğüm,
"dâvaları halletmez ölüm,
hayatı paylaşalım!..."