“Aynı ırmağa bir kere daha girmeye geldim.

Yorgun ve hazırlıklıyım.

İnsan aşağılık bir hayvan olduğu için

Kendimi korumak için geldim..”