İranlı Şiîler'in merci-i taklid kabul ettikleri Humeynî, bu donemde kaleme aldığı Velayet-i Fakih ya Hükûmet-i İslamî başlıklı kitabında monarşiyi tamamen Îslam dışı bir kurum olarak niteliyor, ulemânın kontrolünde Îslami bir devlet öngörüyordu.