Papazlar, Naziler lehine oy kullanılması için minberden çağrı yaptılar, kiliseler gamalı haçlı bayraklarla donatıldı.
Eric Vuillard
Sayfa 91 - Can Yayınları