Ne de olsa beyaz adam her zaman daha üstündü. Bu, en az yazılı tarih kadar eski bir gerçekti.
Tamar Myers
Sayfa 157 - Final Kültür Sanat Yayınları