Osmanlı aile yaşamındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir, hatta etnik olmaktan çok coğrafidir.