Bu dağlar ulu dağlar,
Al giyer kara bağlar,
Sevdigini kaybeden
Kömür gözlüm kan ağlar!