%4 (12/392)
Kitabın İçindekiler kısmı şu şekildedir:

Önsöz: Okura Not
Giriş: İpsiz Sapsız

I. Kısım: Semptomlar
1. Eğitimde Hayal Kırıklığı
2. Çalışmaktan Vazgeçen Adamlar
3. Aşırı Erkeklik: Sosyal Yoğunluk Sendromu (Social Intensity Syndrome - SIS)
4. Aşırı Oyun Oynamak: Yatak Odanızdan Evrene Hükmetmek
5. Obez Olmak
6. Aşırı porno kullanımı: İstenen Anda Orgazm
7. Kafa Güzelse Her Şey Güzel: İlaçlara ve Yasadışı Uyuşturuculara Fazla Bağlı Olmak

II. Kısım: Nedenler
8. Başsız Aileler, Olmayan Babalar
9. Başarısız Okullar
10. Çevresel Değişimler
11. Teknolojinin Büyüsü ve Uyarılma Bağımlılığı
12. Ekşi Üzümler: Hak Sahibi Olma ve Gerçeklik
13. Kadınlar Yükselişte mi?
14. Ataerkillik Efsaneleri
15. Ekonomik Gerileme

III. Kısım: Çözümler
16. Hükümetin Yapabilecekleri
17. Okulların Yapabilecekleri
18. Ebeveynlerin Yapabilecekleri
19. Erkeklerin Yapabilecekleri
20. Kadınların Yapabilecekleri
21. Medyanın Yapabilecekleri

Sonuç
Ek I: TED Anketi Sonuçları
Ek II: Sosyal Yoğunluk Sendromu - Ölçek ve Faktörler
Notlar
Tavsiye Edilen Kaynaklar
Teşekkür
İndeks Bitik Erkekler Philip G. Zimbardo Nikita D. Coulombe