...ırk ve sınıf farklılığı gözetmez:İslâm'a göre,insanlar arasında mutlak eşitlik ve isteyerek yapılan eylemlerdeki bireysel üstünlük esastır.