Bu, afrikalı zencinin yazdığı bir kitap değil, imal ettiği bir bombadır. ben bu bombayı sermaye or****larının burjuva yuvası olan Paris’te bugünkü çağdaş medeniyetin kin ve çirkef dolu bu başkentinde, batı düzenine karşı Afrika’nın bu kin bombasını patlatmak istiyorum. Çünkü batının çürümüş olan insanı ve kokuşmuş düzeni temizlenmek için bu bombaya muhtaçtır.” bu bomba zihnimizdeki sınırları,duvarları yerle bir edecektir.