Bağlanma korkusu olanların neden beklentilerle araları kö­tudur? Bunun iki ana nedeni vardır:
1 . Beklentileri, sahiplenilmek ve boyunduruk altına alın­makla bir tutarlar. Erken yaşlarda, hayatta kalabilmek veya ebeveynlerinin sevgisini kazanabilmek için yakın çevrele­rinin beklentilerine uyum sağlamak zorunda kalmışlardır.