Bilinç dışı, "Sakın bana yaklaşma!" tehdidi savururlar. Benlik sınırlarını tüm güç­leriyle korumaya çalışırlar. Kendi yansımaları nedeniyle de aslında hayaletlere karşı savaş açtıklarını göremezler.